Gestiunea proiectelor

Proiectele pot fi coordinate şi supravegheate legat de documente sau sarcini. Puteţi atribui proiectelor sarcini, persoane responsabile, termene limită, respectiv puteţi măsura eficienţa acestora.

Gestiunea exactă a intervalelor de timp ce urmează a fi facturate
Dacă angajaţii, subcontractanţii sunt plătiţi pe ora sau pe baza activităţilor desfăşurate, sistemul poate salva durata activităţilor până la ultimul minut, astfel încât facturarea va fi extrem de exactă şi transparentă.

Situaţii ale costurilor proiectelor
În cazul diferitelor proiecte costurile pot fi defalcate pe mai multe categorii, astfel se pot evita unele anomalii şi identifica punctele care necesită optimizare. În cazul centrelor de cost decontările devin mai simple şi mai exacte.

Gestiunea resurselor, lista de sarcini
Managerul de proiect vede cu exactitate gradul de solicitare al unor elemente şi este capabil să repartizeze sarcinile în mod adecvat, iar atunci când are nevoie de un surplus de capacităţi poate apela din timp la noi capacităţi sau le poate extinde pe cele existente.

Situaţia angajat-proiect
Afişarea statisticilor angajaţilor repartizaţi pe proiect, compararea, analiza acestora.

MyToDo
Listă de sarcini accesibilă şi de pe mobil. Repartizarea sarcinilor şi adăugarea unor noi sarcini poate fi realizată prin câteva butonări.

CRM

Un sistem de evidenţă complex al clienţilor şi contactelor, centrat pe evenimente, care permite realizarea unor analize şi oferă sprijin eficient în marketing.

  • Puteţi ţine evidenţa evenimentelor, puteţi face înregistrări.
  • Aveţi la dispoziţie un calendar clar al evenimentelor zilnice, săptămânale, lunare.
  • Sistemul poate fi accesat şi de pe interfaţa web (WebCRM)
  • Facturare pe baza contractelor
  • Calendar Drag&Drop: articolele calendarului pot fi mutate cu uşurinţă, de ex. în cazul în care mutaţi un eveniment, data de începere şi finalizare a acestuia este actualizată în mod automat, la fel şi durata unui eveniment poate fi modificată cu uşurinţă.
  • Contractele şi clauzele contractuale pot fi salvate într-o manieră structurată. Documentele pot fi salvate, căutate, înregistrate şi mutate într-o manieră ordonată.
  • Evidenţa distribuitorilor: puteţi atribui proiecte distribuitorilor, pe baza cărora vor primi comisioane raportate la vânzările făcute.

Gestiunea documentelor

Modulul face posibilă înregistrarea documentelor intrate şi ieşite, realizarea evidenţelor standard, oferind totodată numeroase posibilităţi de căutare şi raportare. Această soluţie conlucrează cu modulele CRM, managementul proceselor, modulul proiecte, cu documentele şi datele primare, astfel încât utilizatorul va putea accesa un document înregistrat de oriunde din sistem. Această soluţie nu necesită un server separat pentru documente.

Gestiunea administratorilor şi a grupelor de utilizatori
La unele documente pot fi atribuiţi diferiţi administratori, se pot seta notificări automate şi autorizări. Prin setarea diferitelor versiuni se poate vedea cu exactitate ce s-a întâmplat cu câte un document, cine l-a accesat, dacă a fost modificat sau nu, dacă a fost listat sau i s-au făcut copii, etc.

Corespondenţă

Corespondenţa încorporată poate fi sincronizată cu o cutie poştală deja existentă, indiferent de tipul acesteia (Gmail, Exchange, ThunderBird, etc.).

În vederea unei mai bune organizări puteţi crea fişiere pe care le puteţi şi distribui. Datorită setării sistemului de reguli e-mailurile intrate pot fi repartizate în mod automat către proiecte, pe baza conţinutului scrisorii.

E-mailurile pot fi înregistrate şi astfel repartizate către celelalte elemente ale sistemului.

În baza unui e-mail se poate crea o sarcină sau iniţia administrarea unui eveniment, devenind astfel mai uşoară urmărirea sarcinilor repartizate. Scade astfel timpul de administrare şi poate fi urmărită cu exactitate executarea, nu trebuie făcute căutări printre e-mailuri. E-mailurile ataşate la câte un proiect uşurează munca colegilor care înlocuiesc persoanele aflate în concediu, sau a noilor angajaţi cărora le-au fost atribuite sarcini deja existente, dispar expresiile de genul „transmite-mi te rog corespondenţa ta legată de proiectul XY...”.

Modulul service

Cu ajutorul acestui modul sunt întocmite fişele de lucru aferente serviciilor de service, se ţine evidenţa delegaţiilor în scopuri de service, a activităţilor de service, respectiv a angajaţilor care prestează aceste servicii. Modulul este conectat la procesul de facturare într-un mod integrat.

Fişe de lucru
Pentru înregistrarea procesului de acordare service se pot întocmi fişe de lucru în sistem. Pe aceste fişe de lucru sunt afişate datele financiare, se poate descrie într-un mod detaliat cauza erorii, pot fi înscrise accesoriile preluate, angajaţii care prestează munca, lista materialelor, alte cheltuieli, etc.

Gestionarea statutului de garanţie
Cu ajutorul acestei funcţii se poate urmări statutul produselor returnate, pe baza numărului de fabricaţie, ca de ex. produs schimbat (în acest caz reîncepe perioada de garanţie), produs trimis mai departe pentru a fi reparat, schimbare pe alt produs, produs reparat.

Tabloul de bord

Cele mai importante situaţii zilnice/săptămânale pot fi urmărite în timp real de pe instrumente mobile de oriunde, oricând, putându-se face căutări până la nivelul documentelor. Utilizatorii pot vedea separat informaţiile care le sunt importante, fie vorba de producţie, comerţ, finanţe sau management, informaţiile stau la dispoziţie chiar şi în timp real, accelerându-se astfel procesul decizional şi raţionalizându-se operarea zilnică, deoarece o mare parte a rapoartelor zilnice este inclusă în sistem.

Control financiar

Un element de sprijin important al activităţii principale este controlul financiar. Cu ajutorul situaţiilor financiare veţi putea controla nu numai prezentul, dar veţi putea planifica şi viitorul. Datorită caracterului integrat al modulului financiar veţi putea lucra cu date reale, acest lucru fiind adevărat şi pentru datele de trafic, informaţiile de contabilitate şi alte informaţii derivate. Prin setarea diferitelor celule ale bazei de date veţi putea analiza cu uşurinţă şi relaţiile dintre anumite departamente, activităţi, etc. Aceste relaţii pot fi afişate sub formă de tabel sau cu ajutorul unor grafice. Printre datele care se modifică în mod dinamic puteţi face căutări până la nivelul documentelor, punând astfel bazele unui proces de decizionare rapid şi modern, bazat pe date corecte.

Am făcut upgrade la regulamentul de gestionare cookie-uri la sistemerp.ro. Utilizăm cookie-uri pentru o experienţă ridicată de utilizator, pentru afişarea personalizată a reclamelor şi pentru colectarea de date statistice. Apăsând butonul de acceptare permiteţi utilizarea cookie-urilor. În cazul în care nu doriţi să aprobaţi cookie-urile, aici găsiţi ajutor pentru setări.