Sedii secundare, autorizări

Utilizarea sistemului în cazul mai multor sedii secundare
Pe parcursul planificării capacităţilor se pot utiliza capacităţile şi cunoştinţele mai multor sedii, astfel se poate tinde spre o soluţie optimă în procesul de planificare al producţiei. În timpul încărcării datelor primare trebuie avut grijă ca sistemul Dyntell.P@rtner ERP să poată lua în calcul construcţia eterogenă a locaţiilor. Ca urmare a acestui lucru costurile de producţie şi transport pot fi optimizate, iar schimbarea centrului de greutate al resurselor în vederea eliberării unor capacităţi în câte un domeniu localizat este simplificată. Contabilizarea sediilor secundare ca centre de cost, respectiv existenţa informaţiilor manageriale face posibilă compararea sediilor secundare în baza parametrilor solicitaţi şi stabiliţi (de ex. productivitate, acoperire, adaos comercial, utilizarea materialelor, nivelul rebuturilor, norma de muncă, etc.).

Autorizări la nivel de sediu secundar
Se pot specifica reguli de autorizare pentru sediile secundare, respectiv se pot atribui diferiţi utilizatori.

Sincronizarea bazelor de date
La gestionarea mai multor sedii secundare se poate realiza sincronizarea temporizată a bazelor de date, în cazul în care accesul online este mai problematic. Pentru schimbul de date poate fi suficientă şi conexiunea prin modem.

Evidenţa, gestionarea datelor primare

Fişa tehnologică, reţeta
Bazele producţiei pot fi gestionate în mod flexibil în Dyntell.P@rtner ERP, fie vorba de producţie pe bandă rulantă, pe staţii de lucru sau alt tip de producţie, tehnologii de fuziune sau de descompunere. Lista parametrizată a resurselor poate gestiona şi cele mai complexe procese de producţie, indiferent de profunzimea acestora, numărul nivelelor intermediare şi al operaţiunilor. Prin utilizarea adecvată a datelor primare pot fi înlocuite numeroase funcţii care anterior erau manuale, scăzând astfel timpul de administrare al producţiei. Pe parcursul unui proiect un punct cardinal sunt datele primare, care pot fi generate din nou sau mutate, lucru despre care vom decide împreună ori de câte ori este nevoie, în baza analizelor. Reţetele sunt uşor de copiat, se pot genera versiuni ale acestora, nu este necesară încărcarea completă a datelor primare din cauza unei noi operaţiuni sau a materiilor prime de înlocuire.

Gestionarea numerelor de lot
Întregul proces de producţie şi produsele fabricate pot fi urmărite, căutate ulterior pe baza numărului de lot, chiar şi împreună cu celelalte caracteristici dinamice ale lotului, sau în baza nr. de serie unic.

Gestionarea depozitelor
În cadrul fiecărui depozit se poate ţine evidenţa locurilor de depozitare, înmagazinare, pe bază de stradă, raft, etaj, etc.

Urmărire, evidenţe pe bază de nr. de lot, re-chemare, gestionarea rebuturilor

Cu ajutorul sistemului se poate determina şi lista pentru fiecare produs de pe un ordin de livrare materia primă din care a fost fabricat (nr. identificare furnizor), operaţiunile prin care a trecut, respectiv personalul care a contribuit la fabricarea acestuia. Prin interogarea datelor de re-chemare se poate determina care sunt produsele finite fabricate din materiile prime cu anumite nr. de identificare, respectiv nr. ordinelor de livrare cu care au fost trimise şi numele cumpărătorilor.

Prin identificarea punctelor slabe ale tehnologiei de producţie pierderile cauzate de rebuturi pot fi diminuate semnificativ. Gestionarea rebuturilor poate avea loc şi în timp real, se poate face legătura între rebuturi şi utilaje, furnizori, angajaţi, etc., se pot introduce categorii. Cu ajutorul funcţiei de urmărire se poate determina furnizorul de la care a fost primită materia primă folosită pentru fabricarea unui anumit rebut.

Calculaţia costurilor

Cu ajutorul calculaţiei exacte a costurilor se pot stabili preţuri noi, portofoliul produselor poate fi reorganizat, obţinându-se venituri mai mari cu până la 30%. Se pot face calcule pe baza nr. de identificare (lot, serie), pentru produse sau proiecte.

Antecalculaţiile pot fi indirecte sau directe. Pentru întocmirea ofertelor vânzătorii pot calcula exact acoperirea, adaosul comercial şi profitul estimat, avându-se în vederea planul de capacitate. Calculaţia directă a costurilor ia în considerare toate informaţiile din fişa tehnologică (vezi lista articolelor, reţeta, registrul fabricaţiei, etc.), respectiv toate informaţiile din baza de date. Aceste date sunt salvate separat pentru fiecare proiect sau comandă de producţie, astfel devin uşor de identificat şi comparat cu datele postcalculului.

În timpul postcalculului Dyntell.P@rtner ERP calculează indicatorii financiari nu numai la nivel de proiect, dar şi la nivelul produselor semifabricate. Astfel se pot identifica eventualele pierderi sau profituri la nivel de proiect. În timpul postcalculelor raportările au un rol important, deoarece cu ajutorul acestora putem afla costurile de producţie reale şi concrete, care urmează a fi comparate cu datele antecalculaţiei. Aceste date pot fi afişate şi grafic, comparând datele planificate cu cele realizate, afişând astfel evoluţia trendului producţiei.

Gestionarea deșeurilor

În sistemul de ERP DYNTELL.P@rtner, activitățile de control al calității reprezintă o parte integrantă a producerii de bunuri (servicii), sunt încorporate în procesul de fabricație la nivel de gestionare a materialelor (inventariere), de planificare și urmărire a proceselor de fabricație, respectiv la nivel de urmărire a calității produsului vândut (servicii), de exemplu cazuri de garanții, service sau revocări. În relație cu toate acestea, politica conformă de gestionare a deșeurilor poate fi format flexibil (cauze deșeuri, tipuri de deșeuri, depozite de deșeuri, rapoarte de deșeuri, clasificare deșeuri, reparații deșeuri etc.)

Planificare

Planificarea capacităţilor, calcularea nevoilor, generarea automată a propunerilor de aprovizionare
Analizarea şi planificarea capacităţilor materiilor prime, utilajelor, uneltelor şi forţei de muncă în baza comenzilor, programarea producţiei, identificarea „gâtuirilor” producţiei.

Programarea producţiei
Funcţionarea utilajelor şi ansamblurilor de utilaje devine programabilă, putându-se astfel identifica uşor utilajele libere în diverse perioade pentru a putea programa producţia pe acestea.

Plan de asigurare al materiilor prime
Pe baza comenzilor de aprovizonare sistemul verifică stocul materiilor prime din depozit şi generează comenzile către furnizori. În caz de nevoie face stocul minim.

Plan de producţie
Defalcarea planificării producţiei pe mai multe faze face posibilă estimarea în prealabil a capacităţilor necesare, a nevoilor de cooperare cu terţi. Suprafeţele de planificare permit obţinerea unor informaţii legat de alternativele existente. Scopul funcţiilor este ca producţia să fie flexibilă, iar resursele necesare să fie mereu disponibile într-un mod cât mai optim. Unul dintre cele mai mari avantaje ale planificării este capacitatea de a gestiona datele din ambele direcţii. Punctul de pornire este aleatoriu, astfel că vom putea calcula nevoile (ore de lucru utilaj, resurse umane, necesar de materiale, etc.) pentru oricare componentă.

Nivelele de planificare brut şi rafinat sprijină producţia în sensul selecţiei optime a resurselor, respectiv pentru pregătirea aprovizionării adecvate (resurse umane, materii prime, utilaje). Din cauza unicităţii societăţilor producătoare şi a tehnologiilor personalizate, producţia este planificată mereu într-o manieră personalizată.

După parametrizarea adecvată capacităţilor pot fi vizualizate chiar şi pentru un an. În cazul unor metode de producţie diferite gestionarea producţiilor zilnice tip ad hoc este uşurată.

La întocmirea ofertelor de preţ antecalculaţiile sunt vizualizate şi de vânzători, putând astfel să calculeze în scurt timp şi exact costurile de producţie, adaosul comercial estimat, acoperirea, profitul.

Urmărirea producţiei

Informaţiile generate pe parcursul producţiei pot fi colectate în diverse moduri. Pe parcursul analizei se constată care raportare se va folosi, care poate fi un sistem hibrid încorporat imediat, cod de bare sau RFID (etichete inteligente), raportare manuală, sau unul din tipurile de raportare ulterioară. Pentru a asigura o producţie optimă trebuie utilizate raportările adecvate. Indicatorii, statisticile produselor fabricate pot fi urmărite de oriunde, chiar şi de pe o tabletă. Dyntell.P@rtner calculează în mod continuu capacităţile de producţie din datele în timp real, putând astfel urmări în timp real capacităţile libere, respectiv modificările acestora. Acest lucru este valabil şi pentru utilizarea materiei prime, cât şi a resurselor umane şi utilajelor.

Afişajul vizual se poate face în fabrică sau în biroul dvs. cu scopul de a prezenta situaţiile unui client, putând astfel fi prezentate cu uşurinţă procesele din fabrică. Suprafaţa este dinamică şi foarte amănunţită, în aşa fel încât urmărirea poate avea loc şi la nivelul documentelor.

Sprijinirea producţiei în serie mică

În cazul producţiei în serie mică, cu ajutorul şabloanelor de fișe tehnologice puteţi gestiona activitatea rapid şi eficient. În timpul planificării aveţi la îndemână instrumente care prin modificarea unor parametri simulează potenţialele comenzi putându-se astfel calcula parametrii la care este rentabilă producţia. Sistemul indică totodată eventualele economisiri sau pierderi la diferite nivele, astfel nivelele pot deveni mai profitabile prin optimizare, schimbarea tehnologiei sau cooperare.

Am făcut upgrade la regulamentul de gestionare cookie-uri la sistemerp.ro. Utilizăm cookie-uri pentru o experienţă ridicată de utilizator, pentru afişarea personalizată a reclamelor şi pentru colectarea de date statistice. Apăsând butonul de acceptare permiteţi utilizarea cookie-urilor. În cazul în care nu doriţi să aprobaţi cookie-urile, aici găsiţi ajutor pentru setări.