Planificarea producţiei pe mai multe nivele, planul de capacitate

Defalcarea planificării producţiei pe mai multe faze face posibilă estimarea în prealabil a capacităţilor necesare, a nevoilor de cooperare. Suprafeţele de planificare permit obţinerea unor informaţii legat de alternativele existente. Scopul funcţiilor este ca producţia să fie flexibilă, iar resursele necesare să fie mereu disponibile într-un mod cât mai optim. Unul dintre cele mai mari avantaje ale planificării este capacitatea de a gestiona datele din ambele direcţii. Punctul de pornire este aleatoriu, astfel că vom putea calcula nevoile (ore de lucru utilaj, resurse umane, necesar de materiale, etc.) pentru oricare componentă.

Nivelele de planificare brut şi rafinat sprijină producţia în sensul selecţiei optime a resurselor, respectiv pentru pregătirea achiziţiilor adecvate (resurse umane, materii prime, utilaje). Din cauza unicităţii societăţilor producătoare şi a tehnologiilor personalizate, producţia este planificată mereu într-o manieră personalizată.

După parametrizarea adecvată capacităţilor pot fi vizualizate chiar şi pentru un an. În cazul unor metode de producţie diferite gestionarea producţiilor zilnice tip ad hoc este uşurată.

La întocmirea ofertelor de preţ antecalculaţiile sunt vizualizate şi de vânzători, putând astfel să calculeze în scurt timp şi exact costurile de producţie, adaosul comercial estimat, acoperirea, profitul.

Informaţii despre producţie în timp real

Informaţiile generate pe parcursul producţiei pot fi colectate în diverse moduri. Pe parcursul analizei se constată care raportare se va folosi, care poate fi un sistem hibrid încorporat imediat, cod de bare sau RFID (etichete inteligente), raportare manuală, sau unul din tipurile de raportare ulterioară. Pentru a asigura o producţie optimă trebuie utilizate raportările adecvate. Indicatorii, statisticile produselor fabricate pot fi urmărite de oriunde, chiar şi de pe o tabletă. Dyntell.P@rtner calculează în mod continuu capacităţile de producţie din datele în timp real, putând astfel urmări în timp real capacităţile libere, respectiv modificările acestora. Acest lucru este valabil şi pentru utilizarea materiei prime, cât şi a resurselor umane şi utilajelor.

Afişajul vizual se poate face în fabrică sau în biroul dvs. cu scopul de a prezenta situaţiile unui client, putând astfel fi prezentate cu uşurinţă procesele din fabrică. Suprafaţa este dinamică şi foarte amănunţită, în aşa fel încât urmărirea poate avea loc şi la nivelul documentelor.

Ante- şi postcalcul

Antecalculaţiile pot fi indirecte sau directe. Pentru întocmirea ofertelor vânzătorii pot calcula exact acoperirea, adaosul comercial şi profitul estimat, avându-se în vederea planul de capacitate. Calculaţia directă a costurilor ia în considerare toate informaţiile din fişa tehnologică (vezi lista articolelor, reţeta, registrul fabricaţiei, etc.), respectiv toate informaţiile din baza de date. Aceste date sunt salvate separat pentru fiecare proiect sau comandă de producţie, astfel devin uşor de identificat şi comparat cu datele postcalculului.

În timpul postcalculului Dyntell.P@rtner ERP calculează indicatorii financiari nu numai la nivel de proiect, dar şi la nivelul produselor semifabricate. Astfel se pot identifica eventualele pierderi sau profituri la nivel de proiect. În timpul postcalculelor raportările au un rol important, deoarece cu ajutorul acestora putem afla costurile de producţie reale şi concrete, care urmează a fi comparate cu datele antecalculaţiei. Aceste date pot fi afişate şi grafic, comparând datele planificate cu cele realizate, afişând astfel evoluţia trendului producţiei.

Calculul corect al valorii contabile a stocului

Luarea în evidenţa depozitelor şi contabilităţii a produsele finite fabricate are loc în baza costurilor de producţie corecte, luând în considerare totodată cadrul legal. Dyntell.P@rtner sprijină stabilirea preţurilor de cumpărare pentru stocurile de rutină, iar comunicările înregistrărilor zilnice către registrul de casă pot fi făcute în sistem propriu sau cu ajutorul sistemului de contabilitate Dyntell.Accounting. Flexibilitatea calculului valorii stocului constă în faptul că costurile survenite, care trebuie luate în calcul pentru o anumită perioadă, pot fi calculate şi retro în baza documentelor primite, astfel că datele deja contabilizate pot fi recalculate până la ultima închidere.

Sprijinirea activităţii de cooperare

Pe parcursul evidenţei producţiei de la toate locurile externe, Dyntell.P@rtner poate gestiona orice factor, fie vorba de materii prime transmise, utilaje comune, unelte închiriate, personal împrumutat, etc. Datele activităţii de cooperare sunt introduse în sistem în baza postcalculului. Pe parcursul planificării capacităţilor putem lua în calcul posibilităţile de cooperare, dacă condiţiile fac posibil acest lucru. Gestionarea este stabilă şi poate fi parametrizată cu uşurinţă atât în cazul cooperărilor interne cât şi a celor internaţionale. În timpul planificării producţiei se pot genera mai multe variante de parteneri de cooperare, care sunt luate în calcul la stabilirea capacităţilor şi cheltuielilor.

Lista flexibilă a resurselor, reţeta

Bazele producţiei pot fi gestionate în mod flexibil în Dyntell.P@rtner ERP, fie vorba de producţie pe bandă rulantă, pe staţii de lucru sau alt tip de producţie, tehnologii de fuziune sau de descompunere. Lista parametrizată a resurselor poate gestiona şi cele mai complexe procese de producţie, indiferent de profunzimea acestora, numărul nivelelor intermediare şi al operaţiunilor. Prin utilizarea adecvată a datelor primare pot fi înlocuite numeroase funcţii care anterior erau manuale, scăzând astfel timpul de administrare al producţiei. Pe parcursul unui proiect un punct cardinal sunt datele primare, care pot fi generate din nou sau mutate, lucru despre care vom decide împreună ori de câte ori este nevoie, în baza analizelor. Reţele sunt uşor de copiat, se pot genera versiuni ale acestora, nu este necesară încărcarea completă a datelor primare din cauza unei noi operaţiuni sau a materiilor prime de înlocuire.

Tabloul de bord pentru management

Cele mai importante situaţii zilnice/săptămânale pot fi vizualizate de oriunde, pe dispozitive mobile,  în timp real, chiar şi până la nivelul documentelor. Utilizatorii pot vedea separat informaţiile care le sunt importante. Fie vorba de producţie, comerţ, finanţe sau management, informaţiile stau la dispoziţie chiar şi în timp real, accelerându-se astfel procesul de luare al deciziilor, respectiv raţionalizându-se funcţionarea de zi cu zi, deoarece sistemul conţine o mare parte a rapoartelor zilnice.

Coordonarea mai multor sedii secundare

Pe parcursul planificării capacităţilor se pot utiliza capacităţile şi cunoştinţele mai multor sedii, astfel se poate tinde spre o soluţie optimă în procesul de planificare al producţiei. În timpul încărcării datelor primare trebuie avut grijă ca sistemul Dyntell.P@rtner ERP să poată lua în calcul construcţia eterogenă a locaţiilor. Ca urmare a acestui lucru costurile de producţie şi transport pot fi optimizate, iar schimbarea centrului de greutate al resurselor în vederea eliberării unor capacităţi în câte un domeniu localizat este simplificată. Contabilizarea sediilor secundare ca centre de cost, respectiv existenţa informaţiilor manageriale face posibilă compararea sediilor secundare în baza parametrilor solicitaţi şi stabiliţi (de ex. productivitate, acoperire, adaos comercial, utilizarea materialelor, nivelul rebuturilor, norma de muncă, etc.).

Soluţii mobile

Pe parcursul proiectării şi dezvoltării sistemului Dyntell.P@rtner am acordat o atenţie sporită şi integrării unor soluţii mobile. Din oricare ramură a sistemului ERP există posibilitatea descărcării şi încărcării mobile a datelor, astfel că managementul afacerii devine mobil în cele mai diverse domenii. Soluţiile noastre mobile asigură mobilitatea şi prelucrarea rapidă a datelor, feedback în depozit, producţie, controlul calităţii, etc. Versiuni accesibile: PDA clasic - Win 6.0 – sisteme industriale, aplicaţii Android şi iOS, sau versiune web accesibilă de pe orice platformă (varianta accesibilă din browser).

Cu ajutorul sistemelor mobile sunt accelerate unele procese ale producţiei, respectiv prelucrarea datelor nu presupune încărcarea repetată (de două/trei ori) a datelor.

Sisteme hibride încorporate

Pe parcursul producţiei este asigurată transmiterea datelor de la utilajele de producţie către sistemul Dyntell.P@rtner, nefiind nevoie de intervenţie umană, de încărcarea manuală a datelor. Sistemul este astfel capabil să afişeze informaţiile aferente producţiei în timp real. Chestiunea vitezei şi exactităţii datelor este rezolvată cu ajutorul acestei soluţii. Odată ajunse în sistemul ERP datele salvate pe utilaje sunt procesate imediat, în urma unei confirmări automatice sau manuale. Timpul de administrare al producţiei scade în mod semnificativ, iar erorile şi introducerea repetată a datelor se apropie de zero, astfel ne mai fiind nevoie de a desfăşura activităţi pe suport de hârtie în fabrică.

Identificări

Raportările aferente producţiei, respectiv identificările şi căutările pe bază de nr. de lot, nr. de fabricaţie devin uşor de manipulat. Orice dispozitiv de identificare poate fi ataşat sistemului prin citirea codului de bare, a Data Matrix sau codurilor RFID, QR. Dyntell.P@rtner gestionează elementele enumerate, generează, citeşte şi prelucrează informaţiile primite. Pe parcursul dispoziţiei materialelor, gestionării depozitelor, respectiv urmăririi producţiei, identificarea adecvată conţine date care sprijină managerii în luarea unor decizii cât mai exacte şi cost-eficiente. Soluţia Dyntell.P@rtner ERP poate fi ataşată şi unor sisteme de identificare deja existente, ne fiind nevoie de schimbarea acestora în timpul derulării proiectului.

Taxa verde

Pe parcursul parametrizării datelor primare este generată funcţia taxei verde, care sprijină utilizatorul în gestionarea diferitelor tipuri de taxe pe produs. Aceasta corespunde prevederilor legale în domeniul taxelor verde şi poate fi parametrizată corespunzător activităţilor societăţii şi obligaţiilor sale de declarare a acestor taxe. În cazul în care declararea acestor taxe este făcută de către o societate externă, această funcţie este o alegere bună în condiţiile în care declaraţiile sunt depuse la autorităţi foarte repede şi corect.

Gestionarea deșeurilor

În sistemul de ERP DYNTELL.P@rtner, activitățile de control al calității reprezintă o parte integrantă a producerii de bunuri (servicii), sunt încorporate în procesul de fabricație la nivel de gestionare a materialelor (inventariere), de planificare și urmărire a proceselor de fabricație, respectiv la nivel de urmărire a calității produsului vândut (servicii), de exemplu cazuri de garanții, service sau revocări. În relație cu toate acestea, politica conformă de gestionare a deșeurilor poate fi format flexibil (cauze deșeuri, tipuri de deșeuri, depozite de deșeuri, rapoarte de deșeuri, clasificare deșeuri, reparații deșeuri etc.)

Gestionarea uneltelor

Această funcţie asigură gestionarea utilizării continue şi a urmăririi. Înregistrează exact timpul de funcţionarea al uneltelor, lucrările de întreţinere ale acestora (pe documente de întreţinere), utilajul şi persoana care foloseşte unealta la momentul respectiv. Sistemul salvează mişcările din cadrul unui proiect: cine şi unde a folosit unealta respectivă, putându-se astfel realiza economii semnificative. Pe parcursul planului de capacitate ERP gestionează şi datele uneltelor, motiv pentru care utilizarea acestui modul contribuie la realizarea unei producţii şi mai exacte şi eficiente. Planificarea capacităţilor este o componentă importantă a întreţinerii preventive, respectiv service-urile obligatorii sunt urmărite de sistem, care totodată generează notificări în acest sens.

Am făcut upgrade la regulamentul de gestionare cookie-uri la sistemerp.ro. Utilizăm cookie-uri pentru o experienţă ridicată de utilizator, pentru afişarea personalizată a reclamelor şi pentru colectarea de date statistice. Apăsând butonul de acceptare permiteţi utilizarea cookie-urilor. În cazul în care nu doriţi să aprobaţi cookie-urile, aici găsiţi ajutor pentru setări.