Utilizarea sistemului în cazul mai multor sedii secundare

Pe parcursul planificării capacităţilor se pot utiliza capacităţile şi cunoştinţele mai multor sedii, astfel se poate tinde spre o soluţie optimă în procesul de planificare al producţiei. În timpul încărcării datelor primare trebuie avut grijă ca sistemul Dyntell.P@rtner ERP să poată lua în calcul construcţia eterogenă a locaţiilor. Ca urmare a acestui lucru costurile de producţie şi transport pot fi optimizate, iar schimbarea centrului de greutate al resurselor în vederea eliberării unor capacităţi în câte un domeniu localizat este simplificată. Contabilizarea sediilor secundare ca centre de cost, respectiv existenţa informaţiilor manageriale face posibilă compararea sediilor secundare în baza parametrilor solicitaţi şi stabiliţi (de ex. productivitate, acoperire, adaos comercial, utilizarea materialelor, nivelul rebuturilor, norma de muncă, etc.).

Cu ajutorul soluţiei noastre nu este nevoie de conectare permanentă la internet, sediile secundare lucrează cu o bază de date proprie, care se sincronizează automat atunci când există conexiune temporară la internet.

Primirea mărfii clasificate, urmărire

Primirea mărfii vrac poate fi urmărită şi verificată în sistem, fie vorba chiar şi de marfă provenită de la mai mulţi furnizori într-un singur vehicul de transport (de ex. lapte, cereale). Sistemul face posibilă o decontare exactă cu producătorii, datele pot fi interogate într-un mod simplu şi rapid. Modulul de preluare comunică cu celelalte părţi ale ERP, astfel că după decontarea făcută în urma primirii mărfii clasificate (creditare, calculul bonus-malus), sistemul ia în calcul preţurile oficiale stabilite, respectiv contractele, acordurile încheiate cu producătorii.

Soluţia noastră urmăreşte fiecare proces începând cu preluarea mărfii şi până la procesul de fabricaţie, de la ambalare până la ieşirea produsului final.

Oricare utilaj folosit în timpul producţiei poate fi conectat la funcţia de urmărire, astfel încât pe baza informaţiilor obţinute modificările producţiei pot fi urmărite online, în timp real.

Fişa tehnologică

Bazele producţiei pot fi gestionate în mod flexibil în Dyntell.P@rtner ERP, fie vorba de producţie pe bandă rulantă, pe staţii de lucru sau alt tip de producţie, tehnologii de fuziune sau de descompunere. Lista parametrizată a resurselor poate gestiona şi cele mai complexe procese de producţie, indiferent de profunzimea acestora, numărul nivelelor intermediare şi al operaţiunilor. Prin utilizarea adecvată a datelor primare pot fi înlocuite numeroase funcţii care anterior erau manuale, scăzând astfel timpul de administrare al producţiei. Pe parcursul unui proiect un punct cardinal sunt datele primare, care pot fi generate din nou sau mutate, lucru despre care vom decide împreună ori de câte ori este nevoie, în baza analizelor. Fisele tehnologice sunt uşor de copiat, se pot genera versiuni ale acestora, nu este necesară încărcarea completă a datelor primare din cauza unei noi operaţiuni sau a materiilor prime de înlocuire.

Soluţii mobile

Pe parcursul proiectării şi dezvoltării sistemului Dyntell.P@rtner am acordat o atenţie sporită şi integrării unor soluţii mobile. Din oricare ramură a sistemului ERP există posibilitatea descărcării şi încărcării mobile a datelor, astfel că managementul afacerii devine mobil în cele mai diverse domenii. Soluţiile noastre mobile asigură mobilitatea şi prelucrarea rapidă a datelor, feedback în depozit, producţie, controlul calităţii, etc. Versiuni accesibile: PDA clasic - Win 6.0 – sisteme industriale, aplicaţii Android şi iOS, sau versiune web accesibilă de pe orice platformă (varianta accesibilă din browser).

Cu ajutorul sistemelor mobile sunt accelerate unele procese ale producţiei, respectiv prelucrarea datelor nu presupune încărcarea repetată (de două/trei ori) a datelor.

Postcalcul

Situaţii personalizate, care calculează un cost real al produselor pe baza costurilor şi intrărilor concrete ale firmei. Câteva din costurile urmărite de sistemul de gestiune al firmei: cheltuieli de reprezentare, cheltuieli de marketing, scadenţe, cursuri valutare, salariul pe oră, investiţii, uzura uneltelor, utilajelor, cheltuieli cu logistica, dobânzi, cheltuieli de personal, cifra de afaceri anuală, profit %, etc. Aceste date pot fi organizate în tabele dinamice, care prelucrează în mod continuu informaţiile primite de la societate şi le face accesibile pentru utilizatori. Pe lângă aceste lucru, face posibilă realizarea unor căutări, analize de la PC de birou, sau chiar de pe dispozitive mobile: tabletă, telefon.

Planificarea producţiei pe mai multe nivele, planul de capacitate

Defalcarea planificării producţiei pe mai multe faze face posibilă estimarea în prealabil a capacităţilor necesare, a nevoilor de cooperare cu terţi. Suprafeţele de planificare permit obţinerea unor informaţii legat de alternativele existente. Scopul funcţiilor este ca producţia să fie flexibilă, iar resursele necesare să fie mereu disponibile într-un mod cât mai optim. Unul dintre cele mai mari avantaje ale planificării este capacitatea de a gestiona datele din ambele direcţii. Punctul de pornire este aleatoriu, astfel că vom putea calcula nevoile (ore de lucru utilaj, resurse umane, necesar de materiale, etc.) pentru oricare componentă.

Nivelele de planificare brut şi rafinat sprijină producţia în sensul selecţiei optime a resurselor, respectiv pentru pregătirea aprovizionării adecvate (resurse umane, materii prime, utilaje). Din cauza unicităţii societăţilor producătoare şi a tehnologiilor personalizate, producţia este planificată mereu într-o manieră personalizată.

După parametrizarea adecvată capacităţilor pot fi vizualizate chiar şi pentru un an. În cazul unor metode de producţie diferite gestionarea producţiilor zilnice tip ad hoc este uşurată.

La întocmirea ofertelor de preţ antecalculaţiile sunt vizualizate şi de vânzători, putând astfel să calculeze în scurt timp şi exact costurile de producţie, adaosul comercial estimat, acoperirea, profitul.

Informaţii despre producţie în timp real

Informaţiile generate pe parcursul producţiei pot fi colectate în diverse moduri. Pe parcursul analizei se constată care raportare se va folosi, care poate fi un sistem hibrid încorporat imediat, cod de bare sau RFID (etichete inteligente), raportare manuală, sau unul din tipurile de raportare ulterioară. Pentru a asigura o producţie optimă trebuie utilizate raportările adecvate. Indicatorii, statisticile produselor fabricate pot fi urmărite de oriunde, chiar şi de pe o tabletă. Dyntell.P@rtner calculează în mod continuu capacităţile de producţie din datele în timp real, putând astfel urmări în timp real capacităţile libere, respectiv modificările acestora. Acest lucru este valabil şi pentru utilizarea materiei prime, cât şi a resurselor umane şi utilajelor.

Afişajul vizual se poate face în fabrică sau în biroul dvs. cu scopul de a prezenta situaţiile unui client, putând astfel fi prezentate cu uşurinţă procesele din fabrică. Suprafaţa este dinamică şi foarte amănunţită, în aşa fel încât urmărirea poate avea loc şi la nivelul documentelor.

Ante- şi postcalcul

Antecalculele pot fi indirecte sau directe. Pentru întocmirea ofertelor vânzătorii pot calcula exact acoperirea, adaosul comercial şi profitul estimat, avându-se în vederea planul de capacitate. Calculaţia directă a costurilor ia în considerare toate informaţiile din fişa tehnologică (vezi lista articolelor, reţeta, registrul fabricaţiei, etc.), respectiv toate informaţiile din baza de date. Aceste date sunt salvate separat pentru fiecare proiect sau comandă de producţie, astfel devin uşor de identificat şi comparat cu datele postcalculului.

În timpul postcalculului Dyntell.P@rtner ERP calculează indicatorii financiari nu numai la nivel de proiect, dar şi la nivelul produselor semifabricate. Astfel se pot identifica eventualele pierderi sau profituri la nivel de proiect. În timpul postcalculelor raportările au un rol important, deoarece cu ajutorul acestora putem afla costurile de producţie reale şi concrete, care urmează a fi comparate cu datele antealculaţiei. Aceste date pot fi afişate şi grafic, comparând datele planificate cu cele realizate, afişând astfel evoluţia trendului producţiei.

Control financiar

Un element de sprijin important al activităţii principale este controlul financiar. Cu ajutorul situaţiilor financiare veţi putea controla nu numai prezentul, dar veţi putea planifica şi viitorul. Datorită caracterului integrat al modulului financiar veţi putea lucra cu date reale, acest lucru fiind adevărat şi pentru datele de trafic, informaţiile de contabilitate şi alte informaţii derivate. Prin setarea diferitelor celule ale bazei de date veţi putea analiza cu uşurinţă şi relaţiile dintre anumite departamente, activităţi, etc. Aceste relaţii pot fi afişate sub formă de tabel sau cu ajutorul unor grafice. Printre datele care se modifică în mod dinamic puteţi face căutări până la nivelul documentelor, punând astfel bazele unui proces de decizionare rapid şi modern, bazat pe date corecte.

Gestiunea depozitelor

Puteţi gestiona un număr nelimitat de depozite, la mai multe puncte de lucru, chiar şi în străinătate. Sistemul gestionează vânzările pe bază de comision, valoarea şi cantităţile ambalajelor. Prin setarea unei structuri adecvate a documentelor procesul depozitării poate fi accelerat şi veţi dispune de mult mai multe informaţii despre stoc. Evidenţa stocurilor este conectată la celelalte module ERP (contabilitate, webshop, financiar, vânzări, sistemul mobil PDA, etc.), astfel încât indiferent de locaţie, fiecare departament va vizualiza în timp real informaţiile necesare.

Am făcut upgrade la regulamentul de gestionare cookie-uri la sistemerp.ro. Utilizăm cookie-uri pentru o experienţă ridicată de utilizator, pentru afişarea personalizată a reclamelor şi pentru colectarea de date statistice. Apăsând butonul de acceptare permiteţi utilizarea cookie-urilor. În cazul în care nu doriţi să aprobaţi cookie-urile, aici găsiţi ajutor pentru setări.