Gestiunea depozitelor

Puteţi gestiona un număr nelimitat de depozite, la mai multe puncte de lucru, chiar şi în străinătate. Sistemul gestionează vânzările pe bază de comision, valoarea şi cantităţile ambalajelor. Prin setarea unei structuri adecvate a documentelor procesul depozitării poate fi accelerat şi veţi dispune de mult mai multe informaţii despre stoc. Evidenţa stocurilor este conectată la celelalte module ERP (contabilitate, webshop, financiar, vânzări, sistemul mobil PDA, etc.), astfel încât indiferent de locaţie, fiecare departament va vizualiza în timp real informaţiile necesare.

Asigură gestiunea pe loturi pentru a putea urmări fiecare produs în parte.

Se pot ataşa orice fel de soluţii de identificare: cod de bare, cod RFID, QR, etc.

Se pot gestiona produsele de diferite dimensiuni, schimbările în unităţile de măsură, putându-se ţine evidenţa produselor chiar şi în baza mai multor unităţi de măsură.

Gestiunea stocurilor pe bază de comision poate fi soluţionată în sistem prin raportare ulterioară sau imediată. La unul din cele mai dificile puncte ale contabilizării stocurilor, soluţia noastră face posibilă contabilizarea acestora în condiţii flexibile, respectând toate dispoziţiile legale în domeniu.

Taxe aferente produselor – Taxa verde

Cu ocazia parametrizării datelor primare se constituie o opţiune care sprijină utilizatorii în gestiunea adecvată a diferitelor cazuri de taxe stabilite pentru produse. Aceasta respectă dispoziţiile legale din domeniul taxelor aferente produselor şi poate fi parametrizată în concordanţă cu activitatea firmei şi obligaţiile acesteia în domeniu. În cazul în care apelaţi la o societate externă pentru întocmirea declaraţiilor de impunere, această funcţie este o alegere bună, deoarece cu ajutorul ei declaraţiile ajung rapid şi corect la autorităţi.

Integrare Webshop

Webshop-ul extrage informaţiile importante direct din datele primare ale sistemului, accelerându-se astfel sarcinile administrative, erorile de tastare şi administrare devenind minime. Întreţinerea produselor webshop nu necesită sarcini administrative duble, prin organizarea proceselor de management comerţul devine transparent şi în spaţiul virtual. Funcţiile magazinului web sunt completate cu cunoştinţele ERP, astfel că webshop-ul este substanţial superior celorlalte soluţii. Colegii noştri de la departamentul suport vă oferă sprijin în limba română, engleză sau maghiară.

Avantajul integrării este faptul că facturarea, gestiunea stocurilor, situaţiile financiare sau alte rapoarte sunt accesibile din sistemul ERP, care eficientizează funcţionarea firmei într-o mai mare măsură decât soluţiile aparte. Datorită serviciului nostru SEO, nu numai că veţi avea un magazinul web modern, dar acesta va genera şi venituri adevărate.

Gestiunea comisioanelor

În baza datelor preluate, sistemul este capabil să calculeze comisioanele comercianţilor, indiferent de complexitatea acestora, pe baza adaosului comercial, al rulajului sau raportat la datele anilor precedenţi, etc. În funcţie de autorizările deţinute, partenerii comercianţi sau distribuitori pot vizualiza datele introduse în sistem, dar există şi posibilitatea blocării acestor vizualizări în măsura în care filozofia firmei prevede acest lucru.

În condiţiile în care gestiunea preţului de distribuitor şi a comisioanelor are loc în cadrul unui sistem de management, datele vor fi vizualizate în timp real, simultan. Pentru a face acest lucru posibil reţeaua de distribuitori trebuie să folosească măcar programul Dyntell de facturare şi gestiune a stocurilor, astfel încât toţi partenerii să fie în legătură cu centrul, de unde pot fi vizualizate stocurile şi informaţiile de facturare, respectiv pot fi analizate acestea din urmă pentru a se putea lua decizii.

Întocmirea ofertelor de preţ

Fie vorba de întocmirea unor oferte de preţ complexe, sau de întocmirea rapidă a unor oferte de preţ simple, după o definire adecvată, acestea pot fi introduse în rândul documentelor din sistem. Cu ocazia întocmirii ofertelor se face o antecalculaţie al rentabilităţii estimate. Utilizatorul care emite oferta de preţ poate vizualiza caracteristicile importante ale articolului, informaţii referitoare la transport sau alte domenii, fiind autorizat să modifice preţul de vânzare oferit de către sistem. Oferta de preţ poate fi întocmită în baza oricărui şablon, respectiv se poate ataşa orice fel de document. Din sistemul Dyntell.P@rtner ERP se poate trimite şi urmări oferta de preţ prin e-mail, iar dacă a fost acceptată, traseul acesteia poate fi urmărit în continuare.

După acceptarea ofertei de preţ ordinul de livrare, factura pot fi întocmite în mod automat, articolul poate fi scos din stoc, chiar şi contractul poate fi elaborat în mod automat, accelerându-se astfel procesele administrative. Toate mişcările pot fi urmărite într-un singur loc, prin utilizarea modului pentru proiecte oricare angajat care lucrează pe un post asemănător va putea urmări comanda în cadrul diferitelor evenimente.

Sprijinirea agenţilor de pe teren

Comercianţii de pe teren pot accesa prin numai câteva butonări pe smartphone stocul, baza de date a clienţilor, pot emite facturi sau pot introduce noi clienţi. Această opţiune sprijină perfect reprezentarea mobilă cu o investiţie minimă, ca un serviciu pe bază de abonament lunar. Opţiunea lucrează cu aceeaşi bază de date ca şi sistemul Dyntell.P@rtner, astfel datele pot fi utilizate în timp real. Aplicaţiile pot fi folosite şi de pe mobil sau tabletă. Sistemul poate fi personalizat pentru fiecare comitent, fiind introduse funcţiile care sprijină munca productivă.

Sistemul poate fi transferat şi unei echipe externe, respectiv poate fi supravegheat de o asemenea echipă. În funcţie de dotările tehnice ale instrumentului folosit pentru introducerea datelor, în vederea salvării mai rapide şi exacte a acestora, se poate utiliza identificare prin cod de bare, cod QR sau RFID-NFC.

Tabloul de bord

Situaţiile zilnice/săptămânale „preferate” pot fi urmărite în timp real de pe instrumente mobile de oriunde, oricând, putându-se face căutări până la nivelul documentelor. Utilizatorii pot vedea separat informaţiile care le sunt importante, fie vorba de producţie, comerţ, finanţe sau management, informaţiile stau la dispoziţie chiar şi în timp real, accelerându-se astfel procesul decizional şi raţionalizându-se operarea zilnică, deoarece o mare parte a rapoartelor zilnice este inclusă în sistem.

Casă de marcat

În epoca caselor de marcat online există posibilitatea transferului automat al documentelor în sistemul de management, astfel încât informaţiile privind stocurile şi datele financiare devin accesibile şi online. Această funcţie asigură un avantaj pe piaţă şi face posibilă o gestionare mai eficientă a stocurilor în cazul reţelelor de magazine, ba mai mult, nu mai este nevoie de introducerea repetată a datelor pentru emiterea unei facturi, astfel încât deservirea magazinului devine mai rapidă, crescând şi satisfacţia clienţilor.

Urmărirea adaosului comercial

Sistemul poate afişa situaţia adaosului comercial în timp real, pentru fiecare articol, grupă de articole, client, comerciant, sediu secundar, etc. Cu ocazia emiterii unei oferte de preţ poate calcula chiar şi raportul rentabil dintre distanţa la care se livrează şi cantitatea de produs ce urmează a fi livrată. Totodată gestiunea costurilor distribuibile este uşor soluţionată de către sistem. Cu ajutorul sistemului nostru Dyntell.BI puteţi primi răspunsuri la întrebarea „ce ar fi dacă...”. Prin combinaţia diferiţilor parametri puteţi estima acoperiri şi adaosuri comerciale viitoare, simulând modificarea preţurilor de cumpărare, a impozitelor sau a altor condiţii esenţiale.

Control financiar

Un element de sprijin important al activităţii principale este controlul financiar. Cu ajutorul situaţiilor financiare veţi putea controla nu numai prezentul, dar veţi putea planifica şi viitorul. Datorită caracterului integrat al modulului financiar veţi putea lucra cu date reale, acest lucru fiind adevărat şi pentru datele de trafic, informaţiile de contabilitate şi alte informaţii derivate. Prin setarea diferitelor celule ale bazei de date veţi putea analiza cu uşurinţă şi relaţiile dintre anumite departamente, activităţi, etc. Aceste relaţii pot fi afişate sub formă de tabel sau cu ajutorul unor grafice. Printre datele care se modifică în mod dinamic puteţi face căutări până la nivelul documentelor, punând astfel bazele unui proces de decizionare rapid şi modern, bazat pe date corecte.

Am făcut upgrade la regulamentul de gestionare cookie-uri la sistemerp.ro. Utilizăm cookie-uri pentru o experienţă ridicată de utilizator, pentru afişarea personalizată a reclamelor şi pentru colectarea de date statistice. Apăsând butonul de acceptare permiteţi utilizarea cookie-urilor. În cazul în care nu doriţi să aprobaţi cookie-urile, aici găsiţi ajutor pentru setări.