…acolo unde expertiza deschide drumuri noi

(Alţii ţin secrete aceste informaţii, noi le împărtăşim cu sinceritate)

Un moment  cheie al sistemelor de management al afacerii îl reprezintă implementarea corectă. Metodologia noastră presupune ca clientul să fie implicat în pregătirea proiectului încă din stadiul de analiza, deoarece formularea obiectivelor şi a viziunii viitorului au o importanţă primordială. Numai după parcurgerea acestui pas important se trece la dezvoltarea planului sistemului ERP...

Pentru acest lucru este indispensabilă o perioadă de analiză completă, ocazie cu care sunt revelate procesele, modelul de funcţionare existent, iar dacă este nevoie, este cercetată mai amănunţit ramura industrială.

O etapă importantă a analizei este partea „cum ne-am dori să funcţioneze”. Aici începe coordonarea efectivă între cunoştinţele actuale ale programului şi nevoile clientului. Unele elemente pot fi adaptate printr-o simplă parametrizare, altele trebuie dezvoltate efectiv. În această fază ne străduim să facem compromisuri, consensuri. Unele elemente ale proceselor vor fi reglementate mai eficient în sistem pentru a sprijini munca efectivă.

Documentarea analizei reprezintă un plan al sistemului care poate fi conceput ca un ghid, ghidul lansării pentru ambele părţi. Cu toate că pot apărea abateri de la acesta, deviaţia este personală şi diferă de la proiect la proiect. Nu se recomandă schimbări substanţiale cu ocazia implementarii, deoarece acestea pot cauza decalări ale întregului proiect, iar în cazuri extreme trebuie să se ia totul de la capăt.

Lansarea începe după aprobarea planului sistemului, ocazie cu care planul sistemului urmează a fi materializat cot la cot cu utilizatorii cheie. Selecţia utilizatorului cheie are o semnificaţie primordială cu ocazia fiecărui proiect. Acesta va fi cel care va cunoaşte cel mai bine sistemul în cadrul firmei şi va fi totodată responsabili pentru transmiterea cunoştinţelor către colegi, pe lângă instruirile de bază organizate de către Dyntell.

O bună lansare presupune participarea activă a ambelor părţi, fără o asemenea colaborare implementarea sistemului ERP în cadrul firmei este foarte dificilă şi costisitoare.

În urma coordinărilor şi setărilor continue este pregătit un prototip, care satisface cerinţele prevăzute în planul sistemului şi cu ocazia consultaţiilor permanente.

După această fază se pot solicita modificări, care sunt satisfăcute până la momentul în care sistemul este finalizat şi poate fi testat la firmă. Durata acestui proces depinde de proiect, având o medie de 1-3 luni.

Cel mai bun moment pentru tranziţia efectivă la noul sistem este data finalizării unei anumite perioade, în cazul contabilităţii data începerii exerciţiului financiar. După lansarea efectivă consultanţii noştri oferă sprijin la faţa locului timp de 1-3 luni.

Din momentul începerii funcţionării obişnuite, proiectul beneficiază de serviciul support, în cadrul căruia vă stăm la dispoziţie online sau telefonic.

Procesul descris mai sus a fost parcurs cu succes la mai bine de 250 firme. Este în interesul ambelor părţi ca sistemul să fie lansat într-un mod adecvat, condiţia cea mai importantă pentru aceasta este stabilirea concretă a obiectivelor şi definirea adecvată.

Pentru mai multe informaţii luaţi legătura cu colegii noştri.

Am făcut upgrade la regulamentul de gestionare cookie-uri la sistemerp.ro. Utilizăm cookie-uri pentru o experienţă ridicată de utilizator, pentru afişarea personalizată a reclamelor şi pentru colectarea de date statistice. Apăsând butonul de acceptare permiteţi utilizarea cookie-urilor. În cazul în care nu doriţi să aprobaţi cookie-urile, aici găsiţi ajutor pentru setări.