Structură personalizată a registrului contabil

Jurnalele contabile, care stau la baza registrului central, respectiv funcţionarea acestora, pot fi modelate după plac, astfel încât această funcţie poate sprijini cu exactitate sarcinile de evidenţă a societăţii. Programul oferă numeroase opţiuni de defalcare, astfel încât facturile furnizorilor pot fi gestionate separat, respectiv împărţite pe jurnale de valută, import/export. Contabilizarea se bazează pe documente, adică unităţile de contabilizare creează mereu un document contabilizat. Caracterul acestei unităţi poate diferi, deoarece în cazul furnizorilor documentul contabilizat este tocmai factura, dar în cazul băncii, casei, extrasul de cont sau registrul de casă reprezintă practic aceste documente.

Evidenţă financiară complexă

Datele financiare aferente clienţilor, documentele aferente furnizorilor, respectiv execuţiile financiare pot fi grupate într-un singur loc, astfel încât compensarea creanţelor-obligaţiilor poate fi uşor urmărită pentru fiecare client. Vă stau la dispoziţie numeroase opţiuni pentru salvarea mai exactă şi rapidă a datelor, ca de ex. listarea facturilor neachitate, iar în cazul setării sumei care urmează a fi virată se pot identifica facturile care pot fi plătite sau combinaţiile acestora.

Conturi contabile

Puteţi seta şi reglementa dimensiunile contabilităţii după plac. Puteţi crea noi conturi, sau atribui liste de valori proprii la unele conturi, pe care mai apoi în timpul contabilizării trebuie doar să le selectaţi. Un document contabilizat poate fi atribuit unui număr aleatoriu de conturi, respectiv valoarea unui document poate fi defalcată pe mai multe conturi. Ba mai mult, defalcarea unui articol pe mai multe conturi se poate face prin salvarea unor sume concrete sau setarea unor coeficienţi.

Casă

Aveţi posibilitatea gestiunii unui număr opţional de case şi case în valută în modulul aflat în legătură directă cu registrul central, astfel chitanţele emise sunt corelate cu evidenţa comună a clienţilor, respectiv partea textuală a acestora poate fi aleasă dintr-o bază comună de observaţii. Contabilizarea chitanţelor este simplă şi rapidă şi este transferată în mod automat în registrul central, totodată pot fi emise chitanţe şi în baza articolelor contabilizate în registrul central. Puteţi întocmi situaţii zilnice sau periodice, respectiv liste analitice şi compuse la nivelul fiecărei case.

Scheme de contabilizare

Cu ajutorul schemelor de contabilizare operaţiunile economice frecvente pot fi automatizate cu ajutorul unor mijloace complexe. După o singură setare a legăturilor şi conexiunilor dintre rândurile create, aceste scheme de contabilizare pot fi validate printr-un singur click. În cazul operaţiunilor contabile mai complicate această funcţie reprezintă pilonul de bază al execuţiei rapide (de ex. contabilizarea defalcării facturii de telefon).

Evidenţa integrată a mijloacelor fixe

Evidenţa completă a mijloacelor fixe este integrată în registrul central, cu ajutorul căruia puteţi ţine evidenţa detaliată a datelor aferente activelor imobilizate, gestiona valorile reziduale ale activelor, ţine evidenţa ratelor de amortizare, calcula amortizările planificate şi neplanificate, ţine evidenţa modificărilor valorilor activelor, creşterii-scăderii valorii brute, scoate active, lista fişele mijloacelor fixe.

Pregătirea situaţiilor, rapoartelor

Sistemul asigură posibilităţi multilaterale de interogare, printre altele: registrul central, fişe, jurnale, lista documentelor, analitica clienţilor, situaţii cashflow, ieşiri-intrări preconizate, calcularea dobânzilor de întârziere, somaţii de plată, comunicarea soldurilor, etc. Pe lângă acestea se pot întocmi rapoarte, dintre care cele mai importante sunt balanţa (A şi B) şi contul de profit şi pierderi. Există totodată posibilitatea întocmirii unor rapoarte individuale, a unor liste cu format şi conţinut opţional, respectiv furnizarea datelor privind achiziţiile şi vânzările intracomunitare.

Am făcut upgrade la regulamentul de gestionare cookie-uri la sistemerp.ro. Utilizăm cookie-uri pentru o experienţă ridicată de utilizator, pentru afişarea personalizată a reclamelor şi pentru colectarea de date statistice. Apăsând butonul de acceptare permiteţi utilizarea cookie-urilor. În cazul în care nu doriţi să aprobaţi cookie-urile, aici găsiţi ajutor pentru setări.